Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2011

Elszpieta
Bezsenne noce mam przez Pana.
Elszpieta
Kobieta decyduje o tym, czy będzie seks. Ale od faceta zależy co będzie dalej.

July 16 2011

Elszpieta
9565 e38a
Reposted bydzonyjankomuzykBurkenszaru123wisnia
Elszpieta
9511 7aa7
Reposted byBurkenspepemarfifkafifka
Elszpieta
dopiero , gdy skona ostatni motyl w brzuchu i żadna łza nie narodzi się w oczach.. dopiero wtedy będę miała pewność, że przestałam Cię kochać.
Elszpieta
9506 5235
Reposted byBurkens Burkens
Elszpieta
Najbardziej nie lubię momentów, kiedy zaczynam doceniać człowieka, którego straciłam. Kiedy rozumiem ile dla mnie znaczył, a jedyne co mi pozostało to żyć ze świadomością, że nie mam szans na jego odzyskanie...
Elszpieta
nie jest jakiś superfajny. nie myślę o nim 24h na dobę. i nawet nie jaram się nim, gdy go widzę. ale ma w sobie coś, co sprawia, że chcę chodzić do miejsc, gdzie 'przez przypadek' mogłabym go spotkać.
Elszpieta
9420 7663
Reposted byElodjaidun
Elszpieta
Ty mówisz: Życie to wredna dziwka. Ja na to: Płacisz, więc wymagaj.
Elszpieta
9416 154f
Reposted byczekoladopodobnamaalijacekmi
Elszpieta
Reposted byElodja Elodja
Elszpieta
9404 d374
Reposted bybetweenmaali
Elszpieta
Będziemy się mijać jeszcze jakiś czas. Dziwnie pospieszać wzrok, żeby się odwrócił, przywoływać pogardliwe myśli, upadłe słowa. Teatr maskowy. Akt pierwszy, scena druga. „ŻE NIBY BEZ BÓLU.”
Elszpieta
9398 9161
Reposted bynothuswelcome-to-me-world
Elszpieta
Czy brak poczucia winy jest cząstką zatracenia własnej moralności.?
Elszpieta

- znowu ma inną? - tak... znowu jedna z tych "na zawsze razem, skarbie"

Elszpieta
Gdyby nie nadzieja że prawdziwi mężczyźni istnieją po prostu kupiłabym sobie dobry wibrator. Bo nie interesuje mnie facet który od tego urządzenia różni się tylko tym że potrafi przystrzyc trawnik. Trawnik to ja mogę sobie przystrzyc sama.
Elszpieta
9372 8393
Elszpieta
Tym samym mózgiem myśleć i wierzyć?
Reposted bysillemonajkolsinikwarehouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl